BYGGANMÄLAN FÖR ATTEFALLSHUS

Att investera i ett nytt attefallshus innebär många fördelar och möjligheter. Dessa är tydligast på mindre sommarställen där det i dagsläget ofta bara byggs små fritidshus. Attefallshus kan byggas på dessa och många andra tomter, med exempelvis loft som ökar boendeytan och livskvaliteten ytterligare. Innan byggstarten av ett attefallshus sker måste dock en anmälan göras till kommunen. En anmälan är i teorin smidig att genomföra och tanken är att det ska vara betydligt enklare i jämförelse med en bygglovsansökan. Kommunen tar i de flesta fall ut en administrativ avgift vid en anmälan för attefallshus. Summan varierar från kommun till kommun, men uppgår till mellan 6 000 – 10 000 kr. Nedan kan du läsa vidare om hur hela processen går till från början till slut.

Anmälan

En anmälan ska skriftligen skickas in till byggnadsnämnden. För att nämnden ska kunna bedöma om kraven är uppfyllda bör ritningar, beskrivningar och andra viktiga uppgifter bifogas till nämnden. Ansökningen ska även innehålla uppgifter om fastighetsbeteckningen, byggherrens organisations- och personnummer, namn, adress samt när arbetet ska påbörjas. Du behöver också bifoga ett förslag till kontrollplanen, och om det finns ett behov av en kontrollansvarig ska en sådan föreslås. Normalt krävs inte en kontrollansvarig när du uppför ett attefallshus. Byggnadsnämnden kan dock besluta att det behövs. Många kommuner har färdiga blanketter för en anmälan, titta på din kommuns webbsida alternativt fråga kommunen om det finns specifika blanketter för en ansökan.Vad händer efter anmälan?

Efter bygget

I regel krävs inte tekniskt samråd när du uppför ett attefallshus. Byggnadsnämden kan dock besluta att det behövs. Kontrollplanen består av dokument för kontroll av attefallsbygget. I egenskap av byggherre ska du se till att kontrollplanen visar vad som ska kontrolleras, vilka kontroller som ska göras samt vem som gör kontrollerna. Det ska framgå om kontrollerna ska utföras av en certifikerad sakkunnig eller om de ska göras genom en dokumenterad egenkontroll. Innan du får påbörja attefallsbygget måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden fastställer även eventuella villkor för tillåtelse att påbörja bygget. Om byggnadsnämnden beslutar att ett tekniskt samråd ska hållas ska även ett arbetsplatsbesök göras, om det inte anses vara uppenbart obehövligt. Vid tekniskt samråd kallar byggnadsnämnen till slutsamråd då byggåtgärderna avslutas. Vid ett slutsamråd går man igenom hur kontrollplanen har efterföljts. Till sist kommer man till slutbeskedet. Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att kraven är uppfyllda och nämnden inte har anledning att ingripa. Åtgärderna som du har angett i din anmälan ska anses vara slutförda i samband med att slutbeskedet utfärdas. Du får inte flytta in i byggnaden förrän du har fått slutbesked.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nyheter

Våra senaste aktiviteter, byggen och erbjudanden. Vill du hålla dig uppdaterad?

ATTEFALLSHUS MED SOLCELLER

Vid valet av attefallshus finns det en rad saker som är värda att tänka på. Man bör fundera på vad attefallshuset ska användas till, ifall …

Läs mer »

BYGGANMÄLAN FÖR ATTEFALLSHUS

Att investera i ett nytt attefallshus innebär många fördelar och möjligheter. Dessa är tydligast på mindre sommarställen där det i dagsläget ofta bara byggs små …

Läs mer »

UPPVÄRMNING FÖR ATTEFALLSHUS

De allra flesta väljer att installera en värmekälla av något slag till sitt attefallshus. Vi ska här redogöra för olika uppvärmningsalternativ, så att du kan …

Läs mer »

VAD KOSTAR ETT NYCKELFÄRDIGT ATTEFALLSHUS?

En viktig faktor när man ska investera i ett attefallshus är kostnaden. Vad bör man räkna med för slutpriser, och vad är viktigt att tänka …

Läs mer »

SJU TIPS FÖR DIG SOM PLANERAR ATT BYGGA ATTEFALLSHUS MED BASTU & SPA

Ett attefallshus är en byggnad som ger många olika möjligheter. Det handlar om att fundera över vad som behövs för att underlätta livet. Så länge …

Läs mer »

GRUNDLÄGGNING – ATTEFALLSHUS

Attefallshus kan byggas med en rad olika grunder, som har olika fördelar i olika situationer. Vilka grundtyper finns det, och vilken ska jag välja till …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS – VINTERBONAT

Många tänker på attefallshus som en gäststuga eller en sommarbostad, men ett attefallshus kan vara så mycket mer! Boytan kan användas året runt med rätt …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS 30 KVM – TIPS FÖR DIG SOM VILL BYGGA STÖRRE

Boverket har gjort en utredning och lämnat ett förslag om nya attefallsregler. Vi får därför ofta frågan om vad den nya regleringen kan komma att …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS MED LOFT

Attefallshus får vara max 25 kvadratmeter och kan byggas på fastigheter där det finns en befintlig huvudbyggnad. Då höjden får uppgå till fyra meter är …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS REGLER – ARTIKELSERIE DEL 1

Tidigare har vi skrivit om smidigheten kring attefallshus som nu, enklare än förr, kan användas som ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på din tomt. Oavsett …

Läs mer »

UTHYRNINGSREGLER – ARTIKELSERIE DEL 2

Attefallshus har bara på några år ökat snabbt. Med attefallshus har många fastighetsägare fått en möjlighet att tjäna lite extra inkomster på att hyra ut …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS MED KÄLLARGRUND – ARTIKELSERIE DEL 3

Grundregler för attefallshus Ett Attefallshus är ett hus som inte får överstiga 25 kvadratmeter. Detta innebär att man måste utnyttja ytan optimalt för att skapa …

Läs mer »
Close Menu