FÖRETAG & KOMMUNER

SVERIGE VÄXER OCH URBANISERINGEN FORTSÄTTER

Befolkningstillväxt och urbanisering har resulterat i förtätning i Sveriges storstäder. Enligt ny samlad statistik från Eurostat är Sverige det land som växer näst snabbast i EU, bara Luxemburg växer befolkningsmässigt snabbare. Samtidigt fortsätter urbaniseringen. Enligt Boverket vill allt färre människor bo kvar i glesbygden.

”Trycket på förorterna har lett till ökat bostadsbyggande och en utbredning av nya bostäder i städernas omland. På senare år har diskussionen om förtätning i stället för utbredning blivit allt mer aktuell för att minska belastningen på mer omland och att i stället effektivisera redan ianspråktagen mark och befintlig infrastruktur”.

Samtidigt som befolkningen växer och urbaniseringen fortsätter är över
350 000 unga vuxna utan hem, något som medför mindre rörlighet på marknaden. Boverket har studerat sambandet mellan bostadsmarknaden
och den ekonomiska tillväxten samt befolkningens rörlighet. Resultatet visar att ju sämre matchningen är mellan utbudet av bostäder och mängden invånare i en kommun, desto större blir de ekonomiska skadorna för samhället.

Dessa faktorer sätter höga krav på kommuner i storstadsregionerna, och behovet av smarta och kostnadseffektiva lösningar är således stor.

UPPHANDLARE? VI VET VAD NI SÖKER!

Med Attefallscompagniets nyckelfärdiga Attefallshus får kommuner och företag möjligheten att
utveckla och skapa fler boenden med lägre kostnader och snabba leveranstider (2-3 månader från produktionsstart).
Alla våra Attefallshus är arkitektritade, flyttbara och byggs efter rådande svenska branschregler och byggnormer.
Dessutom har vi prisgaranti på alla våra produkter.

Tack vare detta är Attefallscompagniet en enastående partner till kommuner och företag
som upplever en ökad efterfrågan på boenden. Vi har lång erfarenhet av offentlig upphandling och
god insyn i hur den offentliga sektorn fungerar.

SKICKA INTRESSEANMÄLAN.
VI KONTAKTAR DIG!

Tack vare vår helhetslösning gör vi det superenkelt för dig. Skicka en intresseanmälan så skapar vi en skräddarsydd lösning anpassad efter dina behov. Du binder inte dig till något genom att skicka en intresseanmälan.

SKICKA INTRESSEANMÄLAN.
VI KONTAKTAR DIG!

Tack vare vår helhetslösning gör vi det superenkelt för dig. Skicka en intresseanmälan så skapar vi en skräddarsydd lösning anpassad efter dina behov. Du binder inte dig till något genom att skicka en intresseanmälan.

Close Menu