FAQ

PROCESSEN - STEG FÖR STEG

1. Ta kontakt med oss via mail eller telefon för att diskutera avtal och markförhållanden på er tomt. Vi bestämmer tillsammans en dag då vi kan komma ut till er för att skriva under. Vi kikar då även på tillgänglighet och framkomlighet på tomten för att säkerställa att leveransen kan ordnas samt kontrollerar markförhållandena i mer detalj. I detta skede kan vi uppskatta ett pris för arbetet. Bor ni utanför Stockholm gäller tillgänglighetskontroll och service över telefon.

2. Vi skriver under avtalet tillsammans med er och skickar därefter in ansökningen till kommunen åt er. Vi sköter all kommunikation med kommunen så att ni inte behöver tänka på den biten. Startbesked för byggandet bör komma från kommunen inom 4-8 veckor. Det enda vi behöver från er i detta skede är en nybyggnadskarta för att vi ska kunna ange placeringen av ert hus. Medan detta arbete fortgår får ni er första faktura på 25.000 kr för påbörjat arbete med kommunen samt reservation av arbetsyta för ert hus i vår fabrik.

3. Startbesked kommer från kommunen. Vid denna tidpunkt får ni en andra faktura på 50% av husets belopp, detta för produktionen av ert hus. När vi mottagit betalning kan produktionen av huset samt förberedandet av marken påbörjas. Tillsammans med vår samarbetspartner Wasa kredit kan vi hjälpa er med finansiering till en förmånlig ränta ifall det skulle önskas. Är er tomt utanför Stockholm behöver ni förbereda marken som huset ska stå på utifrån de anvisningar och ritningar vi tillhandahåller i samband med produktionen av ert hus. Under normala omständigheter bör markarbete inkl. grund ta cirka tre dagar att utföra.

4. Produktionen av huset i fabriken färdigställs och leverans bokas. Ni informeras 1-2 veckor innan huset ska levereras. På grund av många variabler är det svårt att ge er en exakt dag vid detta tillfälle. Först när huset transporteras på färjan kan vi meddela er vilken dag det når er tomt. Behörig avtalstecknare eller fullmaktstagare måste vara på plats för att ta emot leveransen. Vidare krävs en betalning på 40% av huset när det nåt tomtgränsen innan vi lyfter det på plats på den förberedda grunden.

5. Tillsammans med er gör vi en slutbesiktning när alla installationer är utförda. Så fort den är godkänd får ni nycklarna till ert nya Attefallshus.

6. Vi förbereder en slutanmälan och skickar er en faktura på de resterande 10% av totalbeloppet. Så fort vi mottagit betalning skickar vi in ansökan för slutbesked till kommunen. När denna är godkänd tar det vanligtvis omkring 5-7 arbetsdagar tills huset är redo att användas.

SKICKA INTRESSEANMÄLAN.
VI KONTAKTAR DIG!

Tack vare vår helhetslösning gör vi det superenkelt för dig. Skicka en intresseanmälan så skapar vi en skräddarsydd lösning anpassad efter dina behov. Du binder inte dig till något genom att skicka en intresseanmälan.

SKICKA INTRESSEANMÄLAN.
VI KONTAKTAR DIG!

Tack vare vår helhetslösning gör vi det superenkelt för dig. Skicka en intresseanmälan så skapar vi en skräddarsydd lösning anpassad efter dina behov. Du binder inte dig till något genom att skicka en intresseanmälan.

Close Menu