FAQ

REGLER KRING ATTEFALLSHUS

Attefallshus kan byggas som komplementbyggnad eller komplementbostadshus. De regler som gäller kring hur huset får utnyttjas skiljer sig avsevärt.

Fakta:
– Byggnadsarea får inte överstiga 25 m².

– Ett Attefallshus får användas som permanentbostad, förråd, fritidsbostad, garage, gäststuga, växthus, uthus, båthus eller bastu.

– Maximalt fyra meter nockhöjd.

– Åtminstone 4,5 meter avstånd till angränsande tomtgräns. Närmare än 4,5 meter kräver godkännande från grannen, men även då krävs minst en meters avstånd.

– 100m till strandskyddsgräns.

– Attefallshus medför en plikt att skicka in bygganmälan och slutanmälan till bygglovsnämnden.

– De dokument som behöver bifogas till anmälan är skalenliga ritningar, planritningar, sektioner, fasader, situationsplan, fuktskyddsbeskrivning, konstruktionsritningar, VA ritningar, brandsäkerhetsdokument, energideklaration för huset, kontrollplan mm.

– Kommunen har enligt lag fyra veckor för handläggnings från diariefört ärende. Om komplettering krävs kan ytterligare fyra veckor handläggningstid läggas till.

Du kan läsa mer på Boverkets hemsida:

http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/

Komplementbostad eller komplementbyggnad?

Den stora skillnaden mellan en komplementbyggnad och ett komplementbostadshus är att man har rätt att bo i komplementbostadshuset året om, något man inte har i komplementbyggnaden. För att boende året om ska vara tillåtet måste huset följa Boverkets riktlinjer för komplementbostadshus. Detta medför säkerhet, isolering, energivärden, ventilation, konstruktion och tillgänglighetskrav som är likvärdiga med de för bostadshus och lägenhet. De handlingar som behöver skickas in för ett Attefallshus (komplementbostadshus) är likvärdiga de som skickas in för att få bygglov för ett vanligt hus.

En komplementbyggnad har betydligt mindre krav och får endast användas som gästhus eller fritidshus, inte för permanentboende. Det är dessa många menar när de pratar om Attefallshus med enkel ansökningsblankett, men få tänker på att de inte får hyras ut eller bos i. Om man ändå gör det riskerar man enorma sanktionsavgifter som privatperson. Dessutom skulle försäkringsvillkoren inte gälla vid brand eller olycka om det visar sig att komplementbyggnaden hade använts för permanent boende. På Attefallscompagniet levererar vi komplementbostadshus, dvs permanentbostäder, som standard. Givetvis har du möjligheten att även beställa komplementbyggnad från oss, även det av hög kvalitet och med möjligheten att konverteras till en bostad med lite pappersarbete och utan större ingrepp på huset.

SKICKA INTRESSEANMÄLAN.
VI KONTAKTAR DIG!

Tack vare vår helhetslösning gör vi det superenkelt för dig. Skicka en intresseanmälan så skapar vi en skräddarsydd lösning anpassad efter dina behov. Du binder inte dig till något genom att skicka en intresseanmälan.

SKICKA INTRESSEANMÄLAN.
VI KONTAKTAR DIG!

Tack vare vår helhetslösning gör vi det superenkelt för dig. Skicka en intresseanmälan så skapar vi en skräddarsydd lösning anpassad efter dina behov. Du binder inte dig till något genom att skicka en intresseanmälan

Close Menu