UTHYRNINGSREGLER – ARTIKELSERIE DEL 2

Attefallshus har bara på några år ökat snabbt. Med attefallshus har många fastighetsägare fått en möjlighet att tjäna lite extra inkomster på att hyra ut dessa till yngre människor, studenter eller folk som behöver tillfälligt boende snabbt. Dock finns regler man måste beakta när man hyr ut attefallshus ur till exempel skattemässig synpunkt.

Om intäkterna från uthyrning av attefallshus uppgår till maximalt 40 000 kronor är dessa inkomster skattefria. Allt utöver detta skall får man göra ett avdrag på 30 procent och resterande del beskattas som inkomst.

Exempel:

Månadshyra: 5 000 kronor

Total årshyra: 60 000 kronor

40 000 kronor = skattefritt

20 000 kronor – 6000 kronor avdrag

14 000 kronor beskattas som inkomst

Uthyrning av attefallshus

Att köpa och upprätta attefallshus är i jämförelse med andra boenden billigt. Dess kostnader kan man snabbt tjäna in på att hyra ut den i andra hand. De nya reglerna för andrahandsuthyrning som kom för ett par år sedan har gett hyresvärden stor frihet att själv bestämma hyran. Detta i kombination med att intäkterna är skattefria upp till ett visst belopp gör det till en bra investering.

Men det gäller att vara observant på reglerna. Har man upprättat ett attefallshus enbart för uthyrning till utomstående kommer huset att beaktas som näringsfastighet och beskattas enligt reglerna för näringsfastigheter. Då kan inget schablonavdrag göras. Detta gäller bara om ägaren själv eller en närstående brukar det.

Dock är inte regelverket glasklart här. Är det så att man till övervägande del tänkt bruka attefallshuset själv men att man under en kortare period hyr ut det till till exempel en student bör regelverket om privatuthyrning gälla och man kan därmed få en extra inkomst som utöver underhåll kan gå till den privata hushållskassan. Attefallshus är en utmärkt och billig investering som med liten insats kan generera större inkomster. Upprättar man det även i ett storstadsområde som Stockholm eller i en ort med större lärosäten som Lund eller Uppsala ökar efterfrågan och därmed även chansen att höja hyran.

Dagens kombination av efterfrågan i storstäderna och studentstäderna samt den allmänna bostadsbristen i riket öppnar stora möjligheter att tjäna pengar även för de som har mindre kapital då upprättandet av attefallshus inte är kostsamma och med att dess popularitet ökar kommer även byggandet och uppförandet av dessa hus kostnader att minska.

Stora möjligheter – men med ansvar

Som beskrivits ovan kan man göra stor ekonomisk vinning med att investera i attefallshus. Liksom andra branscher finns det regelverk som man behöver förhålla sig till och läsa sig in på innan man påbörjar investeringar och uthyrning. Att påbörja en framgångsrik affärsresa innebär alltid att vara både ivrig på att tjäna pengar men balansera det med att veta hur man ska göra det lagenligt.

Taxeringsvärde – vad attefallshuset används till påverkar vilket regelverk som ska tillämpas

Bostad

Ett attefallshus som bedöms som komplementbostad, det vill säga är inrättad som stadigvarande bostad, skall vara uppfört som en autonom bostad. Enligt fastighetstaxeringslagen skall den likställas med småhus och beskattning av den skall ske på samma sätt som ett småhus. Om attefallshuset har ett eget byggnadsvärde beror på hur stort värdet på det är. Understiger värdet 50 000 kronor beskattas den med den byggnad som har högst värde på tomten. Överstiger värdet 50 000 kronor får den ett eget byggnadsvärde.

Gäststuga

Är attefallshuset till för bruk som gäststuga eller dylikt skall den bedömas som småhus. Detta framgår i Skatteverkets allmänna råd. Om den ska bedömas ha eget byggnadsvärde eller inte bedöms enligt samma rekvisit som frågan om komplementbostad.

Utrymme som inte är boende

Skulle attefallshuset nyttjas som förråd, garage eller liknande skall den beaktas som komplementhus. Detta framkommer i fastighetstaxeringslagen. Det innebär att den inte har ett eget taxeringsvärde utan samtaxeras med det värdefullaste småhuset på fastigheten. De utgör samma värderingsenhet.

Allmänt om uthyrning

Det finns allmänna regler som gäller uthyrning i allmänhet. Dessa är bland annat att när man hyr ut har man rätt att ta ut fyra procent av det årliga marknadsvärde en bostad har. Detta är exklusive kostnader för slitage och drift.

Idag råder fri hyressättning i Sverige. Följden är att en uthyrare kan tjäna stora pengar. Förvisso kan en hyresgäst klaga hos hyresnämnden men nämnden kan inte kräva att hyresgästen får en återbäring av tidigare betald hyra.

Källor

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad/smahusagarlagenhet.4.233f91f71260075abe8800033506.html
http://www.hyresnamnden.se/hyra-i-andra-hand/
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nyheter

Våra senaste aktiviteter, byggen och erbjudanden. Vill du hålla dig uppdaterad?

ATTEFALLSHUS MED SOLCELLER

Vid valet av attefallshus finns det en rad saker som är värda att tänka på. Man bör fundera på vad attefallshuset ska användas till, ifall …

Läs mer »

BYGGANMÄLAN FÖR ATTEFALLSHUS

Att investera i ett nytt attefallshus innebär många fördelar och möjligheter. Dessa är tydligast på mindre sommarställen där det i dagsläget ofta bara byggs små …

Läs mer »

UPPVÄRMNING FÖR ATTEFALLSHUS

De allra flesta väljer att installera en värmekälla av något slag till sitt attefallshus. Vi ska här redogöra för olika uppvärmningsalternativ, så att du kan …

Läs mer »

VAD KOSTAR ETT NYCKELFÄRDIGT ATTEFALLSHUS?

En viktig faktor när man ska investera i ett attefallshus är kostnaden. Vad bör man räkna med för slutpriser, och vad är viktigt att tänka …

Läs mer »

SJU TIPS FÖR DIG SOM PLANERAR ATT BYGGA ATTEFALLSHUS MED BASTU & SPA

Ett attefallshus är en byggnad som ger många olika möjligheter. Det handlar om att fundera över vad som behövs för att underlätta livet. Så länge …

Läs mer »

GRUNDLÄGGNING – ATTEFALLSHUS

Attefallshus kan byggas med en rad olika grunder, som har olika fördelar i olika situationer. Vilka grundtyper finns det, och vilken ska jag välja till …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS – VINTERBONAT

Många tänker på attefallshus som en gäststuga eller en sommarbostad, men ett attefallshus kan vara så mycket mer! Boytan kan användas året runt med rätt …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS 30 KVM – TIPS FÖR DIG SOM VILL BYGGA STÖRRE

Boverket har gjort en utredning och lämnat ett förslag om nya attefallsregler. Vi får därför ofta frågan om vad den nya regleringen kan komma att …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS MED LOFT

Attefallshus får vara max 25 kvadratmeter och kan byggas på fastigheter där det finns en befintlig huvudbyggnad. Då höjden får uppgå till fyra meter är …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS REGLER – ARTIKELSERIE DEL 1

Tidigare har vi skrivit om smidigheten kring attefallshus som nu, enklare än förr, kan användas som ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på din tomt. Oavsett …

Läs mer »

UTHYRNINGSREGLER – ARTIKELSERIE DEL 2

Attefallshus har bara på några år ökat snabbt. Med attefallshus har många fastighetsägare fått en möjlighet att tjäna lite extra inkomster på att hyra ut …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS MED KÄLLARGRUND – ARTIKELSERIE DEL 3

Grundregler för attefallshus Ett Attefallshus är ett hus som inte får överstiga 25 kvadratmeter. Detta innebär att man måste utnyttja ytan optimalt för att skapa …

Läs mer »
Close Menu