Din guide till attefallshus

Här hittar du svar på vanliga frågor och funderingar kring attefallshus. Lär dig mer om mått, regler, olika typer av hus, ansökningsprocessen, priser och mycket mer. Ett attefallshus är en utmärkt lösning för dig som vill bygga en extra byggnad på tomten utan att ansöka om bygglov.

Vad är ett attefallshus?

Ett attefallshus är en komplementbyggnad som får byggas utan bygglov på många tomter. Från början fick denna byggnadstyp ha 25 kvadratmeter byggarea. Den gränsen har sedan justerats uppåt, läs mer om det i nästa punkt till höger om denna ruta.

Namnet “attefallshus” är uppkallat efter Sveriges bostadsminister 2010–2014, Stefan Attefall. Ett attefallshus finns i två huvudvarianter. Om huset är en självständig bostad är namnet komplementsbostadshus. Den andra varianten kallas för komplementsbyggnad. 

Hur stort får ett attefallshus vara?

Från och med 1 mars 2020 får ett attefallshus ha en byggnadsarea på 30 kvadratmeter. Med byggnadsarea menas den plats byggnaden upptar på marken, läs mer om hur du räknar ut byggnadsarea och vad som inte räknas in.

30-kvadratsregeln gäller både för attefallshus som räknas som komplementsbostadshus och komplementbyggnad. Kriterierna för ett komplementbostadshus är att byggnaden har badrum, kök och är tillgänglighetsanpassat. En komplementbyggnad har inte samma krav på sig.

Hur högt får ett attefallshus vara?

Den högsta höjden från marken till takets högsta punkt får vara fyra meter över medelmarknivå. Medelmarknivån är ett mått på medelvärdet av markens nivå närmast husfasaden. 

Eftersom attefallshus har en begränsad yta finns det mycket att vinna på att utnyttja höjden på ett bra sätt. Många som bygger komplementsbostadshus väljer att inreda attefallshuset med loft. Då är det möjligt att inreda ett sovloft. Det finns många kreativa lösningar för att använda höjden på ett så bra sätt som möjligt, vilken du kan läsa mer om på denna sida.  

Skaffa attefallshus – två alternativ

Det finns olika typer av attefallshus. Vilket hus som passar bäst för dig beror på vad du vill få ut av byggnaden och hur involverad du vill vara i byggprocessen. Här presenteras två olika varianter.

Nyckelfärdiga attefallshus

Nyckelfärdiga attefallshus är ett heltäckande och smidigt tillvägagångssätt för dig som vill att säljaren tar det största ansvaret, hela vägen från projektering till inflyttning. På inflyttningsdagen är attefallshuset inrett med de bekvämligheter och krav du beställt och du kan flytta in i ett färdigt hus på direkten.

Självklart får du som kund insyn i hela processen, från de första spadtagen till att du vrider om nyckeln. Om du beställer ett nyckelfärdigt hus ligger ansvaret helt på säljarens sida under hela processen. Säljaren tar också hand om ansökan till Byggnadsnämnden och frågor som rör den. Ett nyckelfärdigt hus är för dig vill ha “allt serverat” och litar fullt ut på leverantören i frågas kunskaper.

4 fördelar med nyckelfärdigt attefallshus

Attefallshus byggsats

Attefallshus som levereras i byggsats är även det en snabb metod för att resa upp ett attefallshus på tomten. Det kräver dock mer tid och arbete från dig som beställare, jämfört med ett nyckelfärdigt hus. För att resultatet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att följa leverantörens instruktioner.

Exempel på moment du fixar med själv är utgrävning av markyta, nedgrävning av plintar och att skapa en jämn yta (ofta med hjälp av grus eller makadam). Väggar monterar köparen också ihop, likaså golvbjälkar och tak. Givetvis finns det manualer att följa och kör du fast har de flesta leverantörerna en hjälpsam kundservice som är väl insatta i monteringsfrågor. Attefallshusen med byggsats är självklart anpassade för att vara så enkla att montera som möjligt.

Om du inte har någonting emot att kavla upp ärmarna och få lite smuts under naglarna kan ett attefallshus med byggsats vara rätt alternativ för dig. Det blir mer att fixa och dona med, och det tar givetvis längre tid. Om du vill ha det klart innan sommaren behöver du planera för att det tar tid att montera, och att det ofta tar längre tid än vid ett nyckelfärdigt hus.

Känn efter och se vad som är det bästa alternativet för dig. Vad värdesätter du mest? Bekvämlighet och trygghet eller känslan av att ha monterat ditt eget attefallshus?

4 fördelar med attefallshus som byggsats

Vem får bygga attefallshus?

Personer som har ett en- eller tvåplanshus får bygga ett attefallshus på sin tomt utan bygglov. Notera att du behöver grannarnas medgivande om du bygger inom 4,5 meter från tomtgränsen.
Även om det inte krävs bygglov måste en anmälan till byggnadsnämnden göras. Byggnadsnämnden ska sedan komma med startbesked innan byggstart. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vilka åtgärder du måste anmäla på din tomt, även om ändringarna inte kräver bygglov. Läs mer om anmälan om anmälningspliktig åtgärd.

Hur många attefallshus får man bygga?

Du får bygga flera attefallshus på din tomt men tänk på att den totala byggnadsarean inte får överskrida 30 kvadratmeter. Det är byggrätten som i vanliga fall bestämmer hur mycket du får bygga på din tomt. Attefallshusets yta räknas utöver byggrätten. Det gör att om en tomt redan förbrukat sin byggrätt, kan ett attefallshus ändå byggas. Har du sedan tidigare en friggebod på tomten (upp till 15 kvadratmeter) får du även i det fallet bygga ett attefallshus.

Fler regler kring attefallshus

Det är många olika regler att hålla koll på när det kommer till attefallshus. Dessutom tillkommer det nya bestämmelser nästan varje år. Boverket har gjort en bra sammanställning över regler för attefallshus som bland annat tar upp:

Artiklar på vår sida

Vad gäller för 30 kvm attefallshus?

För dig som planerar att bygga ett 30 kvm attefallshus finns det många saker att tänka på. På denna sida kan du läsa mer om två olika attefallshus och få mer information kring anmälan och regler kring husen. Du får också en förklaring till varför gränsen för attefallshus har höjts från 25 kvm till 30 kvm. 

30 kvm attefallshus med loft

Det finns lite olika knep för att för att utnyttja utrymmet i ett attefallshus så gott det går. Att bygga ett attefallshus på 30 kvm med loft är en av de populäraste åtgärderna för att skapa utrymme för förvaring och även få till en större känsla i attefallshuset. Läs om vilka fler fördelar det finns med loft i vår artikel.

Vad kostar ett attefallshus?

Då attefallshus varierar väldigt mycket i standard och utförande är det svårt att peka på ett riktpris som gäller för alla attefallshus. Men för att svara på frågan ”vad kostar ett nyckelfärdigt attefallshus?” finns det ändå vissa exempelpriser att lyfta fram. Se vad ett attefallshus med en hög standard kostar i vår sammanställning.

Vinterbonat attefallshus

Attefallshuset är en byggnad som både kan göras till säsongsboende eller till ett året runt-boende. För dig som vill kunna dra nytta av en extra byggnad på tomten året om rekommenderas ett vinterbonat attefallshus. Det är standarden som avgör om ett attefallshus är vinterbonat eller inte, läs mer om detta i vår guide kring vinterbonade attefallshus.

Olika grunder

När du bestämt dig för att skaffa ett attefallshus är nästa fråga vilken grund huset ska stå på. Vi går igenom tre olika grunder för attefallshus. Lär dig mer om de olika metoderna plintgrund, platta på mark och markskruv. Här kan du också läsa om fördelar med var och en av grunderna. 

Uppvärmning av attefallshus

Hur kan du värma upp ditt attefallshus? Det går vi igenom på vår sida som tar upp tre olika alternativ för uppvärmning av attefallshuset. Läs mer om element, luft- och värmepump och golvvärme och kom fram till vilket uppvärmningsmetod som passar dig bäst.