Attefallshus - Grund som står pall

Det är viktigt att attefallshus har en stabil grund att stå på. Ett väl utfört arbete med grundläggning är en förutsättning för att attefallshuset ska stå stadigt på samma plats en lång tid framöver. Här går vi igenom tre vanliga metoder för grundläggning i samband med uppförande av attefallshus. 

Tre olika grunder för attefallshus

När du beslutat dig för att skaffa ett attefallshus är det dags att börja fundera på vilken grund byggnaden ska stå på. Här kommer tre vanliga grunder och dess kännetecken.

1. Plintgrund

Plintgrunden är den vanligaste grunden när det kommer till attefallshus eftersom metoden både är enkel och billig. På tomter som är ojämna används plintgrunden i de flesta fall. Det är också vanligt att plintgrunden väljs om tomten har bergigt underlag då man slipper spränga med denna metod. Vid plintmetoden läggs det först en markbädd av singel och makadam tillsammans med en tålig folie innan plintarna sätts ner. Plintgrunden ger väldigt lite markavtryck. 

Leverantör som arbetar med plintgrund

För personer som är rädda om sin tomt och vill göra ett så litet avtryck som möjligt är plintgrunden att föredra. För dig som bestämt dig för plintmetoden finns det ett par olika leverantörer som är värda att kolla in.

2. Platta på marken

Om du lägger en platta på marken som grund är fördelen att du får en väldigt låg sockel. Eftersom attefallshuset får vara max 4 meter högt är det viktigt med en så låg grund som möjligt. Vissa plattor är så tunna som 10 cm. Du får helt enkelt mycket höjd över till attefallshuset, vilket alltid är att föredra. Nackdelen med denna metod är att nyckelfärdiga attefallshus ofta har ett bottenbjälklag som inte passar bra ihop med plattan.

3. Markskruv

Markskruvsgrunden är billig och enkel att få till på ett bra sätt. Här skruvar du helt enkelt i skruvar i marken och monterar träbalkarna på skruvarna. Lagret ovanför består av golvbjälkar och golvbrädor. Fördelen med denna metod är att du inte behöver vänta på gjutning och andra tidskrävande processer. Markskruvsgrunden fungerar bra för attefallshus som inte väger så mycket, men har du ett tungt och gediget attefallshus finns det bättre alternativ. 

Tips

Om du väljer att köpa ett modulhus är det bra att redan tidigt i processen fråga vilken grund leverantörens attefallshus kräver. Många leverantörer låter någon från företaget åka ut och inspektera din tomt och diskutera vilken grundläggning som skulle passa bäst. Om du vill läsa mer om olika grunder för attefallshus finns det en informativ guide som tar upp husgrunder för attefallshus på Husgrunder.com. Där kan du läsa mer om hur du kan tänka när du ska välja en grund som passar din tomt.