30 kvm attefallshus Detta gäller!

30 kvm attefallshus ger dig möjlighet att bygga en fristående byggnad på tomten utan bygglov. Attefallshus delas upp i två olika kategorier, komplementsbostadshus och komplementbyggnad. Ansökan till kommunen skiljer sig något beroende på vilken byggnad du väljer att uppföra. Läs om vad som skiljer de olika attefallshusen.

Komplementbostadshus

Ett komplementbostadshus är en fristående byggnad på tomten. Byggnaden får inte vara huvudbostad. Ett komplementbostadshus får användas som gäststuga, permanent bostad eller hyras ut. Huvudregeln är att denna typ av attefallshus ska inredas som en självständig bostad, med utrymme för personlig hygien och möjlighet till matlagning. Utrymmet ska också vara tillgänglighet- och handikappanpassat.

Exempel på komplementbostadshus

Komplementbostadshus kan se ut på flera olika sätt. Flertalet leverantörer har genomgående  noga utvalda naturmaterial som både är slitstarkt och ger ett elegant intryck. Inredning, montering och målning både invändigt och utvändigt kan vara inkluderat beroende på leverantör av huset. 

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är även det en fristående byggnad som inte är huvudbostad. En komplementbyggnad får, i motsats till komplementbostadshus, inte användas som bostad. Vanliga komplementbyggnader är förråd, garage, friggebod och poolhus. Tidigare fick en komplementbyggnad vara 25 kvm, men numera får även komplementbyggnaden vara 30 kvm, vilket du läser mer om i kommande punkter.

Byggnadstyp påverkar ansökan

I din anmälan till kommunen anges vad attefallshuset ska användas till. Det är här frågan om komplementbostadshus eller komplementbyggnad kommer in i bilden – det ska nämligen anges i ansökan. Ansökan görs för en ”bygglovbefriad åtgärd” och innehåller liknande handlingar som om du skulle sökt bygglov.

Vad ska anmälan innehålla?

För att attefallshuset ska gå in i byggnationsfasen krävs att du inväntar ett startbesked. Du får startbesked av din kommun när din anmälan har behandlats. Exempel på handlingar som ska bifogas anmälan är:

Kommunen tar sedan beslut om din planerade åtgärd uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Läs mer på Boverket om ansökan för åtgärder som inte kräver bygglov.

Bygge vid tomtgräns kräver medgivande

Om du ska bygga ett attefallshus (antingen komplementsbostadshus eller komplementbyggnad) som ligger närmare än 4,5 meter från tomtgräns måste ansökan kompletteras med dina grannars medgivande. Grannarna måste skriftligen signera plan- och fasadritningen. Förutom grannarnas medgivande måste också Byggnadsnämnden anse att det är lämpligt. För attefallshus gäller också att byggnaden måste placeras minst 4,5 meter från en gata eller väg.

Attefallshus 30 kvm regler

Den 1 mars 2020 ändrades reglerna för attefallshus. Riksdagen klubbade igenom att byggnadsarean för attefallshus skulle höjas till 30 kvadratmeter (från tidigare 25 kvadratmeter). Beslutet gällde komplementbostadshus: attefallshus med kök, toalett och tillgänglighetsanpassning. Här kan du läsa pressmeddelandet från Regeringen som tar upp 30 kvadratmeters bostadshus utan bygglov.

Attefallshus 30 kvm nya regler

Sommaren 2020 kom ett uppdaterat besked med nya attefallsregler. 30 kvadratsregeln gäller även för komplementbyggnader. Sedan dess gäller alltså 30 kvm-regeln även för både komplementbostadshus och komplementbyggnader.

Mer information om attefallshus-regler för 30 kvm

Om du vill ha mer kött på benen kring attefallshus-regler och läsa utförligare om attefallshus 30 kvm-beslut rekommenderar vi att läsa vidare om just detta på husverket.se. Där får du mer information om attefallshusens nya regler 2019 och senaste uppdateringen 2020. Sammanfattningen är perfekt för dig som vill få en överblick över de senaste årens turer kring ändringarna av attefallshus-regler.

Därför höjdes gränsen

Tanken bakom attefallshusen var att underlätta för villaägare att bygga en mini-bostad på sin tomt utan bygglov. Det skulle lätta på bostadsbristen och ge villaägaren möjlighet att hyra ut sitt attefallshus mot en månadskostnad. Men det visade sig att det byggdes färre attefallshus än det var tänkt. För att ytterligare öka attraktionskraften höjdes gränsen från 25 kvm till 30 kvm attefallshus. Den här ökningen på 5 kvm kanske inte ser så mycket ut för världen på pappret, men faktum är att skillnaden är stor om man “måttar ut” ökningen på plats.

Inspireras av andras attefallshus

Sedan det blev möjligt att bygga attefallshus har det byggts många attefallare som både är snygga och har väldigt praktiska lösningar för sovplats och förvaring. Att kolla in referensbilder är ett bra sätt att få inspiration på.

Invändningar

Kritik har förekommit från vissa fastighetsägare som inte tycker att ansökningsprocessen kring attefallshus gått så enkelt de trott på förhand. Det är därför på sin plats att förklara att fördelen med attefallshus är att byggnaden får uppföras även om det går emot områdes- och detaljplaner. Attefallshus får också byggas på prickmark eller på tomter där hela byggrätten använts. Här kan du läsa mer om prickmark. Det är inte alltid som själva ansökningsprocessen går smidigare än vid en bygglovsprocess, men då är det bra att komma ihåg vilka fördelar som trots allt finns med attefallshus.

Mer information om attefallshus

Önskar du mer information om attefallshus så har vi satt ihop en guide som tar upp frågor och svar kring attefallshus. Där får du bland annat svar på frågor som: