ATTEFALLSHUS – VINTERBONAT

Många tänker på attefallshus som en gäststuga eller en sommarbostad, men ett attefallshus kan vara så mycket mer! Boytan kan användas året runt med rätt utrustning och isolering. En varm ombonad stuga ger mervärde året runt.

SMART ANVÄNDNING AV RESURSER – EKONOMI OCH HÅLLBARHET I FÖRENING

Energi och råvaror ska användas på ett effektivt och smart sätt. Det ger en bättre personlig ekonomi och en bättre framtid för oss alla. Idag finns det många bra material och färdiga konstruktionslösningar när man ska uppföra en byggnad. Det gäller att hitta den bästa lösningen inom den ekonomi, yta och volym som finns tillgänglig.

I ett större perspektiv finns även de globala hållbarhetsmålen från FN, i det så kallade Agenda 2030. Sverige som land ska verka för social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet. Hur vi bor, och hur våra hem är byggda är förstås en viktig del i att nå dessa mål.  

ENERGIPRESTANDA

Ett mått på hur väl en byggnad använder energi definieras i myndighetstexter som ”den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år”. Ett attefallshus som används som en permanent bostad definieras som ett komplementbostadshus, det vill säga en komplementbyggnad som används som självständig bostad. För komplementbostadshus ställs isoleringskrav på klimatskalet (väggar, fönster, dörrar och tak). Det genomsnittliga u-värdet i dessa byggnadsdelar får max vara 0,33 w/m2,K.

ISOLERING

För att en byggnad inte ska läcka ut värme behöver den isoleras. Det viktigaste när man ska välja isolering är att ha rätt mängd och tjocklek. En för tjock isolering kostar mer och tar upp mer boyta, utan att bli effektivare. För tjock isolering skapar istället problem med fukt i konstruktionen. Idag finns det mycket forskning på området och ett flertal praktiska lösningar. Vi har valt lösningar som är bra för miljön och som i framtiden ska klara en extern miljöklassning.

Genom att använda naturmaterial som trä och träfiberisolering får man en bra komfort i huset året runt. Isoleringen är trög på att släppa igenom värme, även under riktigt kalla vinterdagar, till skillnad från vanlig glas- eller stenull, som får sämre prestanda ju lägre temperaturen blir.

Följande tjocklekar rekommenderas: Under platta på mark 200-300 mm. Det finns en tumregel att vid golvvärme bör isolertjockleken minst vara 250 mm. En vanlig utvändig isolertjocklek i Sverige är ca 50-100 mm. Vid en mineralullsisolerad yttervägg är rekommendationerna 200- 300 mm. I ett vindsbjälklag är isolertjockleken 500- 600 mm.

FÖNSTER

Fönster är en oundgänglig komponent i ett attefallshus. Ett fönster har dock inte lika bra isoleringsegenskaper som en vägg, utan släpper igenom 4-10 ggr mer värme per kvadratmeter än en vägg, vilket är till nackdel vintertid när huset värms upp. Även sommartid kan det vara problem med för mycket fönster då solinstrålning kan skapa överhettning. Så det är viktigt att noga tänka över både antalet, och storleken på de fönster man vill sätta in i sitt attefallshus.

HÅLLBARHET

Småhusägare sitter på stora markreserver i Sverige idag, samtidigt som det råder bostadsbrist, speciellt i storstadsområdena. Småhusägarna är således en viktig resurs i att tackla dagens utmaningar. En av de viktigaste faktorer som avgör om en byggnadsåtgärd utförs eller inte när det kommer till småhusägare är dock ekonomisk lönsamhet och investeringskostnad.

Attefallshus är en billig och relativt komplikationsfri process att ge människor bostäder. Det är även en viktig del i arbetet att sprida energieffektiviseringsåtgärder.

Några exempel ur Agenda 2030 är att Sverige ska verka för att alla ska ha tillgång till ekonomiskt överkomlig och hållbar energi. Om man bebygger en småhustomt med en extra permanent bostad ökar möjligheterna att kunna investera i till exempel solceller eller bergvärme.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande och hållbara, och klimatförändringarna ska bekämpas. Genom att utnyttja den markreserv som finns inom småhusbeståndet kan man undvika att ta ny mark i anspråk för bostäder, natur och åkermark kan sparas. Ökad täthet ger större underlag för kollektivtrafik, och möjlighet för fler människor att bo i centralare lägen.

SLUTSATS

Få det mesta ut av din småhustomt. Investera i ett åretruntinrett attefallshus. För minskad bostadsbrist, för främjandet av hållbara bygglösningar, och för din egen privatekonomis skull.

KÄLLOR

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/byggregler/
https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/forfattningssamling/gallande/bbr—bfs-20116/
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nyheter

Våra senaste aktiviteter, byggen och erbjudanden. Vill du hålla dig uppdaterad?

ATTEFALLSHUS MED SOLCELLER

Vid valet av attefallshus finns det en rad saker som är värda att tänka på. Man bör fundera på vad attefallshuset ska användas till, ifall …

Läs mer »

BYGGANMÄLAN FÖR ATTEFALLSHUS

Att investera i ett nytt attefallshus innebär många fördelar och möjligheter. Dessa är tydligast på mindre sommarställen där det i dagsläget ofta bara byggs små …

Läs mer »

UPPVÄRMNING FÖR ATTEFALLSHUS

De allra flesta väljer att installera en värmekälla av något slag till sitt attefallshus. Vi ska här redogöra för olika uppvärmningsalternativ, så att du kan …

Läs mer »

VAD KOSTAR ETT NYCKELFÄRDIGT ATTEFALLSHUS?

En viktig faktor när man ska investera i ett attefallshus är kostnaden. Vad bör man räkna med för slutpriser, och vad är viktigt att tänka …

Läs mer »

SJU TIPS FÖR DIG SOM PLANERAR ATT BYGGA ATTEFALLSHUS MED BASTU & SPA

Ett attefallshus är en byggnad som ger många olika möjligheter. Det handlar om att fundera över vad som behövs för att underlätta livet. Så länge …

Läs mer »

GRUNDLÄGGNING – ATTEFALLSHUS

Attefallshus kan byggas med en rad olika grunder, som har olika fördelar i olika situationer. Vilka grundtyper finns det, och vilken ska jag välja till …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS – VINTERBONAT

Många tänker på attefallshus som en gäststuga eller en sommarbostad, men ett attefallshus kan vara så mycket mer! Boytan kan användas året runt med rätt …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS 30 KVM – TIPS FÖR DIG SOM VILL BYGGA STÖRRE

Boverket har gjort en utredning och lämnat ett förslag om nya attefallsregler. Vi får därför ofta frågan om vad den nya regleringen kan komma att …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS MED LOFT

Attefallshus får vara max 25 kvadratmeter och kan byggas på fastigheter där det finns en befintlig huvudbyggnad. Då höjden får uppgå till fyra meter är …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS REGLER – ARTIKELSERIE DEL 1

Tidigare har vi skrivit om smidigheten kring attefallshus som nu, enklare än förr, kan användas som ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på din tomt. Oavsett …

Läs mer »

UTHYRNINGSREGLER – ARTIKELSERIE DEL 2

Attefallshus har bara på några år ökat snabbt. Med attefallshus har många fastighetsägare fått en möjlighet att tjäna lite extra inkomster på att hyra ut …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS MED KÄLLARGRUND – ARTIKELSERIE DEL 3

Grundregler för attefallshus Ett Attefallshus är ett hus som inte får överstiga 25 kvadratmeter. Detta innebär att man måste utnyttja ytan optimalt för att skapa …

Läs mer »
Close Menu