ATTEFALLSHUS MED KÄLLARGRUND – ARTIKELSERIE DEL 3

Grundregler för attefallshus

Ett Attefallshus är ett hus som inte får överstiga 25 kvadratmeter. Detta innebär att man måste utnyttja ytan optimalt för att skapa sig ett hem man trivs i och för att få plats med allt ett modernt hushåll kräver.

Större utrymme utan att bryta mot regelverket – går det?

Då kommer frågan hur man ska kunna utöka sin boyta. Många tänker då på att utveckla loft som skall utöka boytan men glömmer en kanske mer smart idé; källare. Källare är det mest effektiva sättet att utöka boytan. Genom källare kommer man även runt de strikta regler som gäller Attefallshus regelverk gällande maxyta. Då kanske många frågar sig hur?

Källare-ytan som inte inkluderas i regelverkets krav på attefallshusets storlek

Regelverket siktar in sig på hus som byggs ovan marken, men inte om det som byggs under mark. Detta gör att man genom ett källarutrymme under jord kan öka ytan utan att bryta mot regelverkets maximum krav på 25 kvadratmeter. Så länge 25 kvadratmeter inte överskrids ovan mark kan man inte straffas för vad man bygger under marken.

Kraven för underjordisk byggnation

Dock finns saker man måste tänka på när man bestämmer sig för att utföra byggnation av källare till ett komplementhus som Attefallshus. Man måste säkerställa att dräneringen är bra. Detta innebär att man skyddar källarutrymmet från vatten- och fuktskador. då risken för sådana är större än ovan jord. Därför är det av stor vikt att man anlitar fackmannamässig hjälp till detta. Myndigheter kräver även att vissa kriterier uppfylls. Boverket informerar till exempel följande:

Det finns inget hinder mot att bygga attefallshuset med källare så länge det är lämpligt, främst ur geoteknisk synpunkt”.

Fördelar med källarutrymme

Det finns mycket positivt med källarutrymme i en komplementbostad. Man kanske har en tonåring som behöver eget utrymme, man kanske vill tjäna lite extrapengar på att hyra ut en del av bostaden eller ha extra plats för gäster. Genom att ha en källare i sitt Attefallshus kan man ha upp till 50 kvadratmeter boyta. Med god planering och inredning kan man därför bygga ett hus i storleken av en tvårumslägenhet.

Regler och begrepp

Det är nödvändigt att känna till reglerna och begrepp som används när man ska låta uppföra ett attefallshus med källare. Det som kallas byggnadshöjd är det avstånd som är från markens medelnivå intill huset till där skärpunkten mellan fasadplanet och ett plan som berör byggets tak med en lutning på 45 grader.

Avståndet från byggets högsta punkt mätt från markens medelnivå intill buset är nockhöjden.

Den sammanlagda höjden av en byggnad inklusive sådant som sticker upp såsom master, skorstenar etc kallas totalhöjd.

Hur byggs ett källarutrymme för attefallshus?

Att bygga ett Attefallshus med källare är en process som är mer krävande än att bygga utan källargrund. En orsak till detta är att källarutrymmet utsätts för marktryck. Dock är det ändå lättare än att bygga en källare till en vanlig bostad då Attefallshus på grund av sin storlek inte är lika belastande. Man måste beakta att man maximalt får ha fyra meter upp till taknocken, men samtidigt skall man tänka på att man dock har ett antal decimeter i form av grundsockel. Detta leder till att husets entréplan blir ytmässigt mindre.

Byggandet av källare kräver stor noggrannhet av fackmän. Upprättandet av en källare påbörjas med schaktning, vilket innebär att man forslar bort all matjord så att de inte är i kontakt med blivande källargolv eller källarväggar.

När man gjort detta och fått en platt yta så gjuter man ett golv av betong. När man gräver ner ett husutrymme är det av stor vikt att man beaktar risken för fukt- och vattenskador. Väggarna måste dräneras ordentligt. Detta innebär att man leder bort vatten och minimerar risken för att den kommer i kontakt med byggkonstruktionen.

Bjälklaget är en bärande del av bygget som avgränsar källaren från huset ovan jord. För att inte för mycket värme ska spridas uppifrån ned till källaren måste bjälklaget vara ordentligt isolerat men bjälklaget måste ändå vara så tunt som möjligt för att inte minska källarens höjd. Det finns flera olika sätt att isolera bjälklag som auktoriserade fackmän kan erbjuda.

Attefalshus med källare- smart lösning med ansvar

Möjligheterna att kunna utveckla sitt drömboende med attefallshus med källare är stora men som beskrivits i texten måste man ha en god framförhållning och planering. Man ska alltid kontrollera de regelverk som gäller så att boendelösningen uppfyller myndigheters krav på säkerhet, miljö och planering. Därför är det bra att man inför sådana här bygginsatser anlitar fackmannamässig hjälp som känner till de regler, lagar och kriterier som finns vid byggen. En annan viktig sak att tänka på är att själv hålla sig underrättad och inte lägga allt ansvar på någon annan då man i branschen kan möta många oseriösa aktörer. Kort och gott; dröm stort och tänk stor

Källor

https://www.husgrunder.com/ny-husgrund/attefallshus-med-kallar
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/grundlaggning/grundlaggning/kallargrund/
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nyheter

Våra senaste aktiviteter, byggen och erbjudanden. Vill du hålla dig uppdaterad?

ATTEFALLSHUS MED SOLCELLER

Vid valet av attefallshus finns det en rad saker som är värda att tänka på. Man bör fundera på vad attefallshuset ska användas till, ifall …

Läs mer »

BYGGANMÄLAN FÖR ATTEFALLSHUS

Att investera i ett nytt attefallshus innebär många fördelar och möjligheter. Dessa är tydligast på mindre sommarställen där det i dagsläget ofta bara byggs små …

Läs mer »

UPPVÄRMNING FÖR ATTEFALLSHUS

De allra flesta väljer att installera en värmekälla av något slag till sitt attefallshus. Vi ska här redogöra för olika uppvärmningsalternativ, så att du kan …

Läs mer »

VAD KOSTAR ETT NYCKELFÄRDIGT ATTEFALLSHUS?

En viktig faktor när man ska investera i ett attefallshus är kostnaden. Vad bör man räkna med för slutpriser, och vad är viktigt att tänka …

Läs mer »

SJU TIPS FÖR DIG SOM PLANERAR ATT BYGGA ATTEFALLSHUS MED BASTU & SPA

Ett attefallshus är en byggnad som ger många olika möjligheter. Det handlar om att fundera över vad som behövs för att underlätta livet. Så länge …

Läs mer »

GRUNDLÄGGNING – ATTEFALLSHUS

Attefallshus kan byggas med en rad olika grunder, som har olika fördelar i olika situationer. Vilka grundtyper finns det, och vilken ska jag välja till …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS – VINTERBONAT

Många tänker på attefallshus som en gäststuga eller en sommarbostad, men ett attefallshus kan vara så mycket mer! Boytan kan användas året runt med rätt …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS 30 KVM – TIPS FÖR DIG SOM VILL BYGGA STÖRRE

Boverket har gjort en utredning och lämnat ett förslag om nya attefallsregler. Vi får därför ofta frågan om vad den nya regleringen kan komma att …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS MED LOFT

Attefallshus får vara max 25 kvadratmeter och kan byggas på fastigheter där det finns en befintlig huvudbyggnad. Då höjden får uppgå till fyra meter är …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS REGLER – ARTIKELSERIE DEL 1

Tidigare har vi skrivit om smidigheten kring attefallshus som nu, enklare än förr, kan användas som ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på din tomt. Oavsett …

Läs mer »

UTHYRNINGSREGLER – ARTIKELSERIE DEL 2

Attefallshus har bara på några år ökat snabbt. Med attefallshus har många fastighetsägare fått en möjlighet att tjäna lite extra inkomster på att hyra ut …

Läs mer »

ATTEFALLSHUS MED KÄLLARGRUND – ARTIKELSERIE DEL 3

Grundregler för attefallshus Ett Attefallshus är ett hus som inte får överstiga 25 kvadratmeter. Detta innebär att man måste utnyttja ytan optimalt för att skapa …

Läs mer »
Close Menu